INVESTICIJE
BiH osigurala novac za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Tare
manager.ba/akta.ba 24 lipnja, 2022

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, donijelo je Odluku o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

 

Na ovaj način biće osigurano 2,5 miliona KM za finansiranje 50% procijenjene vrijednosti projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) – Šćepan Polje (Crna Gora).

Cilj je bolje transportno povezati Sarajevo i Podgoricu i obezbijediti direktne veze između država regiona, što je od izuzetne važnosti za daljnji ekonomski rast i jačanje konkurentnosti  BiH i Crne Gore, ali i država regiona.

Evidenciju korišćenja finansijskih sredstava i Program posebne namjene vodiće Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, koje će o utrošku sredstava izvještavati Ministarstvo finansija i trezora BiH.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija