BH. GRADOVI
BiH dobiva još jedan grad
manager.ba/akta.ba BiH 15 siječnja, 2021
Izvor fotografije:
akta.ba

Nakon proglašenja, općinski vijećnici postaju gradski, a načelnik postaje gradonačelnik i gradovi preuzimaju prava i obaveze dosadašnjih općina kao pravni sljedbenici.

 

Vlada FBiH je na jučer održanoj sjednici prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa. Predstavnici ove lokalne zajednice vijest su primili s oduševljenjem uvjereni da će im status grada u budućnosti donijeti mnoge beneficije.

U obrazloženju inicijative između ostalog je navedeno da Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturno­povijesno i prirodno naslijeđe, te da je njeno područje bilo naseljeno još u prapovijesti.

Načelnik Armin Halitović vjeruje da će Bosanska Krupa zaista postati grad, te da će opravdati titulu koja joj, kako kaže, u budućnosti može donijeti mnoge beneficije, otvoriti vrata koja su do sada bila zatvorena.

"Status grada daje mogućnost direktnog pristupa europskim fondovima, ojačavanje partnerskog odnosa prema drugim gradovima u BiH i regiji, ali i prednosti prilikom kandidiranja projekata prema međunarodnim donatorima. Proglašenje gradom bit će nam stimulans da stvaramo još bolje uvjete i tako opravdamo ukazano povjerenje", dodaje načelnik Halitović.

Vlada je utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uvjet da gradom bude proglašena kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nosioca izrade nacrta zakona.

"Inicijativu prema vlastima viših nivoa mi smo uputili prije dvije godine. Nadamo se da će Federalno ministarstvo pravde brže reagirati kod izrade nacrta zakona, da nećemo morati toliko čekati na usvajanje zakona na Parlamentu FBiH gdje očekujem doprinos i maksimalan angažman poslanika iz Bosanske Krupe", zaključuje načelnik Halitović.

Inače, nakon proglašenja, općinski vijećnici postaju gradski, a načelnik postaje gradonačelnik i gradovi preuzimaju prava i obaveze dosadašnjih općina kao pravni sljedbenici.

Tagovi:
Povezani članci

1

2