KOMPANIJE
ASA Gradnja gradi stambeno-poslovni kompleks sa općom bolnicom
Manager.ba/indikator.ba BiH 14 veljače, 2018

ASA Gradnja d.o.o. namjerava graditi stambeno-poslovni kompleks sa općom bolnicom na lokaciji Džemala Bijedića broj 127, općina Novi Grad Sarajevo – Otoka, izvještava Indikator.ba. 

Kompleks se sastoji od četiri objekta, koja sadrže 265 stambenih jedinica/stanova, 404 garažnih mjesta u podzemnim garažama ispod objekta, te 56 vanjskih parking mjesta i opću bolnicu. 

Ispod cjelokupnog kompleksa se nalaze podzemne parking garaže u tri podzemna nivoa. 

Investitor je 2009. godine inicijalno započeo projekat izgradnje kompleksa i do 2012. godine završio izgradnju podzemne garaže u tri nivoa. Zbog neplaniranih problema došlo je do obustave građenja. 

Tijekom 2017. godine pristupljeno je izradi nove projektne dokumentacije, te procedure ishodovanja potrebnih dozvola s ciljem izgradnje i stavljanja u funkciju objekata stambeno-poslovnog kompleksa. 

Izgradnja kompleksa sa općom bolnicom se planira fazno. U prvoj fazi izgradnje društvo ASA Gradnja planira graditi stambeno-poslovni dio, te je pristupilo izradi Glavnog projekta radi podnošenja zahtjeva za građenje ovog dijela kompleksa. U drugoj fazi izgradnje planira se izgradnja dijela kompleksa u kojem će biti smještena opća bolnica. 

Društvo je u fazi prikupljanja preostalih neophodnih dozvola.

  • LRC d.o.o. Sarajevo
  • Connect Agencija
  • Connect Agencija
  • LRC d.o.o. Sarajevo