ZEOS EKO-SISTEM
1.000 posjeta edukativnom super vozilu E-transformer!
Manager.ba BiH 08 studenog, 2018
Izvor fotografije:
Foto: Zeos eko-sistem

U sklopu projekta Recikliran uređaj je spašen resurs, kojeg provodi ZEOS eko-sistem d.o.o. na području Općina Ilijaš, Konjic, Jablanica i Grada Mostara, u periodu od 5. do 7.11.2018. godine organizirana je posjeta edukativnog super vozila E-transformer. Učešće u posjeti je imalo 19 obrazovnih ustanova, osnovnih i srednjih škola, zajedno sa građanima koji su došli posjetiti vozilo, a ukupan broj posjeta prelazi 1.000.

Svrha projekta je edukativna sa ciljem da se građanima približi proces reciklaže i pravilnog odlaganja e-otpada, te upoznavanje sa infrastrukturom i mjestima gdje svoj e-otpad mogu odložiti, kako bi se postojeće stanje unaprijedilo preusmjeravanjem tog toka opasnog otpada sa deponije u reciklažni sektor Bosne i Hercegovine.

 

 

Zahvaljujemo se svim medijima, Općinama Ilijaš, Konjic, Jablanica i Gradu Mostaru, osnovnim i srednjim školama, predstavnicima komunalnih poduzeća, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su prepoznali važnost ovakvog projekta i obezbijedili suglasnosti za njegovo provođenje.

 

 

ZEOS eko-sistem d.o.o. je ovlašteni operater za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Pozivamo sva pravna lica i institucije ukoliko imaju određenu količinu e-otpada da nas kontaktiraju kako bi svoj e-otpad zbrinuli u skladu sa zakonskom regulativom.

Lokacije za pravilno odlaganje možete pogledati ovdje: http://zeos.ba/pages/11/lokacije 

Više o preuzimanju e-otpada i sistemu reciklaže možete pogledati na: www.zeos.ba

Slike, video i realizaciju aktivnosti možete pogledati ovdje: http://bit.ly/zeos-fb

Povezani članci

1