INVESTICIJE
“Mark farma” će graditi farmu pilića u Šamcu
Manager BiH 22 rujna, 2020
Izvor fotografije:
biznisinfo.ba

Kompanija je podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu o utjecaju na životnu sredinu za projekt farme za tov pilića kapaciteta 45.000 komada po turnusu.

 

Kompanija „Mark farma“ d.o.o. Obudovac želi graditi farmu pilića kapaciteta 45.000 komada po turnusu u općini Šamac.

Kompanija je podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu o utjecaju na životnu sredinu za projekt farme za tov pilića kapaciteta 45.000 komada po turnusu.

Zainteresirani mogu da izvršiti uvid u sadržaj zahtjeva na internet stranici Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana.