MENTORIRANJE
ŽELITE RADITI KAO JAPANCI? Prijave na besplatan mentoring poduzeća otvorene još osam dana
Manager.ba/akta.ba BiH 23 kolovoza, 2019
Izvor fotografije:
akta.ba

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je i ove godine Javni natječaj za "Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede", a svi oni koji žele da se prijave za besplatan mentoring po japanskom modelu poslovanja mogu to učiniti najkasnije do 30. kolovoza/augusta ove godine.

Usluga mentoringa je besplatna za sva poduzeća koja do 30. kolovoza/augusta podnesu neophodnu dokumentaciju, a Ministarstvo je za ovaj projekt osiguralo sredstva u vrijednosti od 50.000 KM.

U posljednje tri godine sve je veće interesovanje poduzeća Federacije BIH za japanski način poslovanja, a proces mentoringa odvija se prema metodologiji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, razvijenoj u suradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu suradnju (JICA). 

Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne podrške poduzećima koja teže daljem razvoju, koja su na poslovnoj prekretnici ili žele da opstanu na tržištu.

Na ovaj način smanjuje se broj neuspješnih poduzeća i potiče razvoj poduzetništva u Federaciji BiH. 

Zainteresiranim korisnicima tijekom projekta biće na raspolaganju stručno lice – mentor koji će provesti u direktnom kontaktu i radu s odgovornim licem poduzeća određeni broj sati (50 sati po korisniku).

Kroz zajednički rad odgovorno lice i mentor će proučiti aktualno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatiranog stanja zajedno pripremiti plan ili projekt razvoja.

Pravo sudjelovanja u ovom projektu imaju subjekti male privrede definirani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te imaju najmanje  jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme. 

Tagovi: