top 20

TOP 10 kompanija u mesnoj industriji po prihodu i dobiti u BiH

Podaci se nalaze u infografici.

 

Poslovni portal Akta.ba kao i svake godine donosi analizu TOP 10 kompanija u BiH iz mesne industrije, po proizvodnji proizvoda od mesa i mesa peradi, preradi i konzerviranju mesa, a koje su 2019. godini ostvarile najveći profit i dobit. 

Hrvatski

TOP 10 trgovačkih lanaca BiH po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019.

Ovih TOP 10 trgovačkih lanaca BiH u 2019. ostvarilo je prihod od 3.300.693.449,00 KM a njihova dobit iznosi 168.205.653,00 KM.

 

Poslovni portal Akta.ba i ove godine, a na osnovu financijskih pokazatelja kompanija, donosi analizu TOP 10 trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini po najbolje ostvarenoj dobiti i prihodima.

Ovih TOP 10 trgovačkih lanaca BiH u 2019. ostvarilo je prihod od 3.300.693.449,00 KM a njihova dobit iznosi 168.205.653,00 KM.

Hrvatski

Pogledajte TOP 20 kompanija u BiH po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019. godini

Ostvareni prihodi kompanija u BiH iznosili su 74.852.076.629 KM, dok je sveobuhvatna dobit bila 3.858.066.021 KM.

 

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija u BiH po ukupnom prihodu i dobiti, a prema financijskim pokazateljima za 2019. godinu.

Financijske izvještaje su predale 40.402 kompanije koje su u 2019. godini zapošljavale 560.183 radnika, od čega u Federaciji BiH 363.770 i 196.413 u RS.

Ostvareni prihodi kompanija u BiH iznosili su 74.852.076.629 KM, dok je sveobuhvatna dobit bila 3.858.066.021 KM.

Hrvatski

Pogledajte Top 20 kompanija po dobiti, prihodu i broju radnika u SBK

Broj firmi koje su predale izvještaje je 1.755, dok je broj radnika u ovome kantonu 38.235.

 

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija u na području Srednjobosanskog kantona (SBK) po ostvarenom prihodu, dobiti i broju radnika u 2019. godini.

Ukupan ostvareni prihod kompanija u SBK je 4.131.713.046 KM, dok je sveobuhvatna zarada 194.952.062 KM.

Broj firmi koje su predale izvještaje je 1.755, dok je broj radnika u ovome kantonu 38.235.

 

Hrvatski

TOP 20 kompanija u ZDK po prihodu, dobiti i broju radnika u 2019.

Broj firmi koje su predale financijski izvještaj je 2817, dok je broj radnika u ovom kantonu 55.363.

 

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija u Zeničko-dobojskom kantonu po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019. godini.

Ukupan ostvareni prihod u ZDK je 6.471.237.408 KM, dok je sveobuhvatna dobit 17.7658.492 KM.

Broj firmi koje su predale financijski izvještaj je 2817, dok je broj radnika u ovom kantonu 55.363.

Hrvatski

TOP 20 kompanija Posavskog kantona po prihodu, dobiti i broju radnika u 2019.

Broj kompanija koje su predale financijski izvještaj je 348.

 

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija Posavskog kantona po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019. godini. 

Broj kompanija koje su predale financijski izvještaj je 348.

Kompanije ovog kantona u 2019. godini ostvarile su ukupan prihod od 796.158.422,00 KM. 

Dobit ovih kompanija je 24.061.229,00 KM a zapošljavaju prosječno 3.935 radnika.

Hrvatski

TOP 20 kompanija u HNŽ po prihodu, dobiti i broju radnika

Ukupan ostvareni prihod kompanija u HNŽ je 5.509.082.059 KM, dok je sveobuhvatna zarada 319.865.105 KM.

 

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija u Hercegovačko – neretvanskoj županiji (HNK) po ostvarenom prihodu, dobiti i broju radnika u 2019. godini.

Ukupan ostvareni prihod kompanija u HNŽ je 5.509.082.059 KM, dok je sveobuhvatna zarada 319.865.105 KM.

Broj firmi koje su predale izvještaje je 2623, dok je broj radnika u ovome kantonu 35.939.

Hrvatski

TOP 20 kompanija u USK po prihodu, dobiti i broju radnika u 2019.

Detaljne podatke pogledajte na grafikonima u galeriji.

 

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija u Unsko-sanskom kantonu po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019. godini.

Ukupan ostvareni prihod u Unsko-sanskom Kantonu je 1.957.633.583 KM, dok je sveobuhvatna zarada 66.231.252 KM KM.

Broj firmi koje su predale financijski izvještaj je 1886, dok je broj radnika u ovom kantonu 19.463.

Detaljne podatke pogledajte na grafikonima u galeriji.

Hrvatski

TOP 20 kompanija u Kantonu Sarajevo po prihodu, dobiti i broju radnika

Poslovni portal Akta.ba donosi analizu poslovanja kompanija u Kantonu Sarajevo po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019. godini.

 

Ukupan prihod svih kompanija u Kantonu Sarajevo je 19.421.181.817 KM, dok je sveobuhvatna zarada 846.795.757 KM.

Broj firmi koje su predale financijski izvještaj je 7.592, dok je broj radnika u Kantonu Sarajevo 113.894

Hrvatski

TOP 20 kompanija FBiH po ostvarenom prihodu i dobiti u 2019.

Na osnovu financijskih pokazatelja 22.841 firmi je predalo financijske izvještaje.

 

Poslovni portal Akta.ba i ove godine donosi analizu poslovanja kompanija u FBiH po ukupnom prihodu i dobiti, a prema financijskim pokazateljima za 2019. godinu.

Na osnovu financijskih pokazatelja 22.841 firmi je predalo financijske izvještaje.

Kompanije su ostvarile ukupan prihod od 51,218,764,796 KM. Njihova dobit je 2,477,138,045 KM. Ove firme zapošljavaju 363,770 radnika.

Hrvatski