ruda vareš

Tvorac zlatne groznice u Varešu investira u još jednu lokaciju u BiH

Kompanija Likos Balkan metal (LBM), sa sjedištem u Bijeljini, planira da uloži između pet i šest milijuna KM u geološka istraživanja na planini Ozren, jer postoje opravdana očekivanja da na tom lokalitetu ima bakra, koji vrlo često prate izvjesne količine zlata i srebra, kao i drugih bazičnih metala.

 

Hrvatski

VIDEO Uručeno rješenje investitoru za eksploataciju rude u Varešu

Izaslanstvo Vlade FBiH krajem prošle godine je posjetilo lokaciju u Varešu gdje su obećali direktoru i vlasnicima da će dokumentacija biti sačinjena u zadanim rokovima i ciljevima.

 

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić danas je uručio rješenje za površinsku eksploataciju i preradu olova, cinka i barita generalnom direktoru kompanije Adriatic Metals PLC Paolu Croninu i izvršnom direktoru kompanije Eastern Mining d.o.o. Adnanu Teletoviću.

Hrvatski

U Varešu još dvije strane firme žele vaditi rudu

Iz svega navedenog vidljivo je kako bi tijekom idućih nekoliko godina ovaj gradić, smješten na nadmorskoj visini od 829 metara, mogao biti privredni pokretač ne samo kantona kojem pripada nego i cijele BiH, ali i regije.

 

Bosanski brdski gradić koji se smjestio u kotlini rijeke Stavnje uskoro bi mogao postati zlatna dolina.

Hrvatski

Korak bliže početku eksploatacije rude u Varešu

Dozvola je dodijeljena nakon predaje procjene utjecaja na okoliš koju je Eastern Mining pripremio u skladu sa zakonskim odredbama i revizijom petočlane ekspertne komisije te javne rasprave.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma potvrdilo je Okolišnu dozvolu kompaniji Eastern Mining čime je ova bosanskohercegovačka istraživačko-razvojna kompanija u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije, došla na korak do izdavanja Dozvole za eksploataciju.

Hrvatski