poljine

Još 11 luksuznih vila na Poljinama

Sarajevsko naselje Poljine očito je interesantno investitorima jer bi tamo uskoro moglo biti sagrađeno više stambenih kompleksa.

 

Jedan od njih je “Stambeno naselje Poljine”.  Općinsko vijeće Centar Sarajevo je 29. srpnja/jula 2020. godine donijelo Nacrt odluke o usvajanju i odluke o provođenju Regulativnog plana „Stambeno naselje Poljine“.  

Stambeno naselje Poljine

Hrvatski

Na Poljinama uskoro novo luksuzno naselje

Na ovoj lokaciji će se planirati izgradnja kompleksa kao jedne kompaktne stambene cjeline, gdje “urbanističko-arhitektonsko-estetsko-oblikovni sklop elemenata objekata treba da odgovara podneblju i ambijentu u kojem se gradi”, a treba naročito obratiti pažnju na kompoziciju ukupne ulične fasade.

 

Naime, Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 53. redovnoj sjednici, održanoj dana 16. srpnja/jula 2020. godine, donijelo odluku o pristupanju izradi regulativnog plana Stambeno naselje “Green Building Resort“, piše BiznisInfo.

Hrvatski