ekopak

Ekopak poslao na reciklažu 12.582 tone ambalaže

Zahvaljujući svojoj mreži suradnika od 21 sakupljača iz 10 kantona FBiH, od čega je 10 javnih komunalnih poduzeća i 11 privatnih kompanija koji za Ekopak prikupljaju sve vrste ambalažnog otpada, ispunjen je godišnji propisani opći cilj od 35%, kao i specifični ciljevi po svim ambalažnim materijalima: plastika, papir, metal, staklo, drvo, višeslojna ambalaža i ambalaža od opasnih materija.

 

Hrvatski