doktorski studij

Međunarodna suradnja na prvom doktorskom studiju na ZŠEM-u

U svibnju 2018. godine započinje prvi doktorski studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM) u suradnji sa Sheffield Hallam University (SHU). Novi je to i važan iskorak naše institucije u kojemu će prva grupa polaznika pohađati studij u trajanju od četiri godine. Prve dvije godine doktorskog studija sastoje se od četiri modula nakon čega slijede dvije godine namijenjene istraživanju i doktorskoj disertaciji. 

Tri modula izvodit će se na ZŠEM-u, kandidati se upisuju na SHU te po završetku dobivaju diplomu tog Sveučilišta. 

Hrvatski