Žepče

Sjedišta iz BiH u avionima širom svijeta

Poznato je da se u BiH proizvode sjedišta za skoro sve najveće svjetske marke automobila, ali je manje poznato da se u našoj zemlji rade sjedišta i za vodeće svjetske avio-kompanije.

Naime, kompanija Greiner Aerospace od prošle godine uspješno posluje u BiH. Kompanija je, naime, lani kupila firmu Cartrim aircraft čime je došla u posjed i fabrike u Žepču.

Hrvatski

Općina Žepče u procesu recertifikacije za povoljno poslovno okruženje

U 2018. godini Općina Žepče donijela je Odluku da pristupi procesu recertifikacije za dodjelu BFC certifikata za povoljno poslovno okruženje. Posao oko pripreme općine Žepče u novom procesu dodijele BFC certifikata dodijeljen je Razvojnoj agenciji Žepče koja je isti posao obavljala i prvi puta kada je Općina Žepče uspješno ispunila sve tražene kriterije.

Hrvatski