produživanje života

5 jednostavnih navika koje mogu produžiti život barem 10 godina

Amerikanci imaju znatno kraće očekivano trajanje života u usporedbi s gotovo svim drugim zemljama s visokim dohotkom, prema Nacionalnom centru za zdravstvenu statistiku CDC-a.

Najnoviji podaci otkrivaju da ljudi u SAD-u mogu očekivati ​​da će u prosjeku živjeti 78,7 godina.

To Amerikance stavlja ispod prosječnog očekivanog životnog vijeka Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) od 80,3 godine. (OECD uključuje grupu razvijenih zemalja kao što su Kanada, Njemačka, Meksiko, Japan i Francuska).

Undefined