kako osnovati firmu

Diasporainvest: Kako osnovati kompaniju u BiH

Posljedice pandemije COVID-19 probudile su interes bosanskohercegovačke dijaspore za ulaganjem u domovinu, i pokretanje poslovnih alternativa u Bosni i Hercegovini.

 

S tim u vezi, USAID Projekt „Diaspora Invest“ je preko online platforme Diasporainvest.ba predstavio korake ka uspješnoj registraciji kompanije u BiH – društva s ograničenom odgovornošću.

Undefined