NOBEL EDUKACIJE
ULTRAFILTRACIJA: Kvaliteta obrađene vode konstantna i neovisna o kvaliteti ulazne vode
Manager.ba Ekologija 19 studenog, 2018

Tehnologija membranskog procesa ultrafiltracije vode (UF) na malom prostoru može obraditi velike količine vode.

Dobivena voda je vrlo visoke kakvoće, a potrošnja i dodatak hemikalija u procesu pripreme su minimalni ili ih nema u odnosu na klasičnu tehnologiju. 

Kod ultrafiltracije dimenzije pora membrana su veće od 1 nm (1•10-9m), a mogu biti do 50 nm.

Za molekule koje su veće od ovih dimenzija, membrana predstavlja mehaničku barijeru.

 

 

Procesom UF-a vrši se uklanjanje mutnoće, bakterija, virusa, boje, a u procesu pripreme nema emisije neugodnih mirisa i buke.

U odnosu na klasičnu tehnologiju proces UF-a spada u tzv. Green Technology (zelenu tehnologiju), zadovoljavajući pri tome IPPC i BAT direktive.

Nedostatci membranskog procesa su najčešće iskazani kao problemi začepljivanja membrana i nedovoljno iskorištenje membranskog procesa.

Do začepljivanja dolazi zbog interakcije između same membrane i tvari iz vode koja se obrađuje membranskim procesom.

Budući da je sastav vode kompleksan, vrlo je teško doći do jednoznačnih objašnjenja i pravila o začepljivanju membrana prilikom upotrebe membranskih procesa u procesima dobivanja vode za ljudsku potrošnju. 

Danas su ti problemi tehnološki uspješno riješeni, tako da je membranski proces superioran u odnosu na klasične tehnologije te se u zadnjim godinama u cijelosti dokazao kao pouzdana tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju. 

 

O Autoru
Manager.ba
Video
JACK CANFIELD
KLJUČNE JUTARNJE NAVIKE: Pokrenite se u prvih sat vremena nakon ustajanja
SMILJAN MORI
Ako pare kvare ljude, kako ćete onda platiti račune?
DUHOVITE REKLAME
Najbolje reklame ovogodišnjeg Super Bowl-a