NOBEL EDUKACIJE
Savremene metode prečišćavanja voda
Manager.ba Ekologija 10 listopada, 2018

Pitanja i problemi zagađivanja vode i okoline uopće su pitanja koja animiraju svakog pojedinca i svaku društvenu zajednicu.

Prema nekim podacima, jedna trećina svjetske populacije će biti suočena sa drastičnim nedostatkom kvalitetne vode. 

Glavni zagađivači su hemijska industrija, petrohemija, rafinerije, industrija celuloze i papira, metalna, tekstilna, prehrambena industrija i rudarstvo. 

 

 

Mnogi istraživači i stručnjaci, međutim smatraju da se ova opasnost može izbjeći ili bar ublažiti primjenom savremenih metoda prečišćavanja i recikliranjem vode u svim oblastima, a posebno u oblasti industrijskih voda.

Procijenjeno je da se recikliranjem može smanjiti potrošnja svježe vode od 40 do 90%. 

 

Karakteristike otpadnih voda (kg/dan) u tvornici nebijeljene celuloze 170.000 t/god.

 

U jednoj od tvornica celuloze su instalirani uređaji za prečišćavanje otpadnih voda gdje je smanjena potrošnja vode za 90% (5.000 m3/dan), uspostavljeni su i zatvoreni krugotoci voda i smanjeno opterećenje izlaznih voda.

Na dijagramu je predstavljen koncept korištenja vode uz proces prečišćavanja i zatvaranja ciklusa vode, jer se dio prečišćenih voda ponovo vraća u proces.

Sve je veći broj toksičnih supstanci u vodi, čiju koncentraciju treba odrediti i smanjiti efikasnim, ali i ekonomičnim postupkom.

To se može ostvariti primjenom jednog ili više postupaka, čija priroda može biti fizička, hemijska ili biološka.

U fizičke postupke ubrajaju se: sedimentacija, flotacija, adsorpcija i membranski procesi.

U hemijske postupke ubrajaju se: flokulacija, koagulacija, taloženje, oksidacija, jonska izmjena, hemisorpcija i dezinfekcija.

U biološke postupke ubrajaju se: oksidacija i adsorpcija nižim biološkim vrstama. 

Od kvaliteta ulazne vode i od zahtjeva za specifičan kvalitet prečišćene vode zavisi koji će stepen obrade vode biti primijenjen, odnosno izostavljen. 

 

O Autoru
Manager.ba
Video
JACK CANFIELD
KLJUČNE JUTARNJE NAVIKE: Pokrenite se u prvih sat vremena nakon ustajanja
SMILJAN MORI
Ako pare kvare ljude, kako ćete onda platiti račune?
DUHOVITE REKLAME
Najbolje reklame ovogodišnjeg Super Bowl-a