FINANCIJSKI LABORATORIJ
Novčani tokovi u kompanijama
Nedim Šuta Svijet financija 05 studenog, 2017

Budući da smo u posljednjem kvartalu godine, kada se već polako nadzire poslovni rezultat, komunicira učinjeno, ali i planira buduće, jasno je da u prvi plan dolaze brojke. U nemalom broju slučajeva pričamo o profitu, a novca baš i nema. Jedan od mogućih razloga takve situacije jeste poznavanje i politika novčanih tokova, na što je posebno osjetljiv sektor MSP-a.

Definicija potrebnog

Novčani tokovi (eng. cash-flow) pojednostavljeno gledano, predstavljaju priliv i odliv unutar kompanije, ne samo gotovine, nego i svih pozicija koje možemo u kratkom roku konvertovati u gotovinu. Postoji i obavezni financijski izvještaj o kretanjima, a iznimno je bitno da je operativni menadžment u mogućnosti koristiti i interpretirati informacije iz ovog izvještaja. Isti je bitan i vjerovnicima, prvenstveno bankama. U konačnici, jedan od najčešće korištenih metoda prilikom prodaje kompanija iz realnog sektora je vezan za novčani tok. 

Profit VS novčani tok

Konstatni pritisak jeste na profitabilnost kompanija, ne gledajući kako je nastao, i u nekim slučajevima, tko je financirao taj profit.
U realnosti, firma može biti izrazito profitabilna, a da novca jednostavno nema. Česta je situacija da je profit poslovne godine već „otišao“ u potraživanja, ili su ga dobavljači financirali. Druga opcija jeste da su (ne)planirane investicije bile veće od profitabilnosti.
U konkretnim slučajevima imamo negativan gotovinski tok, i potrebna nam je financijska injekcija, samo da bismo poslovanje doveli u ravnotežu.

Novčani tokovi-potrebno

U većini manjih kompanija, politika novčanih tokova se nalazi unutar odjela računovodstva ili financija. To je osnovni izvor potrebnih sredstava, valuta plaćanja i naplate, a sve sa ciljem planiranja novčanih ciklusa, za koje se nadamo da će biti pozitivni.
Kompanija mora imati planiranje, ma kako prosto i površno bilo, a o novčanim tokovima se mora raspravljati. 
Ne smijemo dozvoliti da prodaja nije upoznata sa novčanim tokovima, da računovodstvo ne zna da je sezona pred nama i sl.
Potrebno je stalno kritički gledati na „interne rezervoare“ gotovine, primjera zalihe, potraživanja uvećanje valute kod dobavljača, prije poziva banci, ili povlačenja dodatne kreditne linije.

Znam da je malo neobično u državi gdje nas iznenadi registracija vozila, a ne plaćanje prema dobavljačima, ali sa druge strane, pored svih zavisnih troškova, imamo i trošak kamate, što nas onda čini manje konkurentnim u odnosu na konkurenciju.

Umjesto zaključka

Iako, u malom i srednjem poduzetništvu, osnovni fokus se kreće oko bilanci stanja i uspjeha, mislim da su novčani tokovi još i bitniji. Vlasnici i ključno osoblje mora iznaći vrijeme i kompetencije za ovaj dio dešavanja u kompaniji.

Razlog više leži u činjenici da je riječ o načelno manjoj i ranjivijoj strukturi. Bilo kakva odluka banke ili dobavljača oko promjene iznosa ili rokova može dovesti opstanak modela u pitanje unutar nekoliko poslovnih dana.

Želim Vam uspješan početak još jednog radnog tjedna.

Nedim Šuta

Autor opis: 
20 godina radi u financijskom sektoru, na odgovornim dužnostima u bankama i osiguranju. U radu se susretao s kompanijama različitih profila, analizirajući njihov rad, financije, rast i kreditnu sposobnost. Vlasnik je kompanije FINLAB.
Slika autora: 
O Autoru
Nedim Šuta
Video
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Centar za bolesti kralježnice - PLDD i kirurgija perifernih živaca
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Dječja ortopedija – iskustvo pacijenta
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Iskustva pacijenata