PRAVNI REZIME osnivanja agencije
Kako osnovati Agenciju za nekretnine u BiH?
Manager pravo 13 listopada, 2021

Sukladno čestim upitima da vam malo olakšamo.Danas ćemo uraditi kratki osvrt na osnivanje Agencije za posredovanju u prometu nekretnina.

 

PROČITAJTE VIŠE: Kako naplatiti potraživanja - teoretski i praktični osvrt

 

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina se osniva kao obrt, o čemu smo u jednom od prethodnih članaka govorili

Prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima FBIH „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine: br. 75/21 od 22.09.2021.g., obrt predstavlja samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od fizičkih lica s ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Obrt se osniva po mjestu prebivališta i „veže“ se za osobu osnivača. Stoga osnivač/i odgovaraju za eventualne dugove obrta, te garantiraju s vlastitom imovinom (novi Zakon o obrtu  i srodnim djelatnostima FBiH, točnije člankom 25. uvodi promjene kod provođenja ovrhe nad obrtnikovoj imovini). Obrt se osniva sukladno gore navedenom Zakonu. Nadležnost osnivanja spada u nadležnosti općina/grada, u kojem je prebivalište osnivača.

Osnivanje gore spomenute Agencije ćete obaviti na način što ćete prilikom predaje zahtjeva za osnivanje obrta, kod gradske/općinske službe, u odjeljku gdje se nudi mogućnost izbora šifre djelatnosti, upisati šifru koja se konkretno odnosi na vašu djelatnost, odnosno u ovom slučaju šifru djelatnosti za poslovanje nekretninama.

 

 

U dokumentu „Klasifikacija djelatnosti BiH 2010“ točno je navedeno koju djelatnost možete izabrati, te prilikom tog izbora koja bi vam bila šifra. Područje poslovanja i upravljanja  nekretninama je navedeno kao područje L. Ono uključuje djelatnosti najmodavaca, posrednika i/ili mešetara u jednoj ili više sljedećih djelatnosti: prodaja ili kupovina nekretnina, iznajmljivanje nekretnina, pružanje ostalih usluga vezanih uz poslovanje nekretninama, kao što su procjena nekretnina ili usluge založnih posrednika. Djelatnosti u ovom području mogu se obavljati s vlastitim ili zakupljenim nekretninama, uz naknadu ili na osnovu ugovora. Također je uključena gradnja građevina u kombinaciji sa zadržavanjem vlasništva nad nekretninom ili davanjem u najam takve nekretnine.

Određeno obavljanje djelatnosti može isključivati neku drugu djelatnost, pa stoga prema navedenom dokumentu proizlazi sljedeće.

Ako želite obavljati djelatnost poslovanja nekretninama izabrat ćete šifru:

68 Poslovanje nekretninama
68.1 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.2 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.3 Poslovanje nekretninama uz naknadu ili na osnovu ugovora


Svaka od navedenih šifri djelatnosti u svom razredu sadrži koje poslove uključuje, a koje isključuje iz konkretne šifre djelatnosti, te su isti pobliže opisani u „Klasifikacija djelatnosti BiH 2010“.

Također, jako je bitno napomenuti da je u Federaciji Bosni i Hercegovini je krajem mjeseca rujna/septembra stupio na snagu novi zakon, kojim se u pravni okvir stavlja djelatnost posredovanja kod prodaje i prometa nekretnina općenito, i to Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina "Sl. novine FBiH", br. 75/2021.

 

 

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina predviđa kazne za one koji ga ne poštuju, a one se kreću u između 1.000 do 30.000 KM u zavisnosti da li je Zakon prekršilo fizičko ili pravno lice. Zakonom je propisana kazna između 2.000 do 10.000 KM za nelegalan rad pojedinaca koji uz naknadu posreduju u prometu nekretnina. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona vrše federalne i kantonalne tržišne inspekcije“ - rekao je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Zakonom je propisano da posrednik za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina mora imati najmanje jednu stalno zaposlenu stručno osposobljenu osobu. Ta stručno osposobljena osoba, definirana kao agent posredovanja, svoju stručnost i osposobljenost dokazuje s položenim ispitom za agenta posredovanja.

Ova oblast će se sveobuhvatno urediti tek po donošenju podzakonskih akata koji će se donijeti najkasnije do 31. decembra i posrednicima je ostavljen rok od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona da usklade svoje poslovanje s njegovim odredbama. Rok od 18 mjeseci se odnosi na obavezu polaganja stručnog ispita za agente posredovanja i upis poslovnih subjekata u Registar posrednika, a sve ostale odredbe Zakona i podzakonskih akata primjenjuju se od dana njihovog stupanja na snagu“ - istakao je Vujanović.

Za više informacija obratite se Lex Consulting timu koji će vas savjetodavno pravodobno uputiti u vaše idealno rješenje.

 

Za više detalja www.lexconsulting.ba, kontakt: [email protected]

Do idućeg čitanja, srdačno vas pozdravljam!

Anja Kolovrat Rotim

Titula autora: 
mag.iur.
Autor opis: 
Magistra prava sa pravosudnim i odvjetničkim ispitom. Dugogodišnje radno iskustvo u odvjetničkom uredu. Direktorica Lex Consulting Agencije.
Slika autora: 
O Autoru
Manager
Video
Željko Kiauta, poduzetnik iz Francuske
Od nogometnih škola Veleža i Lyona do platforme Sportiw
DAVORIN VIDAČKOVIĆ, GUMA M
Izazov je i užitak voditi tvrtku simbol automobilske branše
IVICA SIVRIĆ, REDAH
Javni sektor je često u sukobu umjesto u partnerstvu s privatnim
Savjeti