SAVJETI
Fleet Management - saveti za kontrolu troškova
manager.ba/avokado.rs 03 listopada, 2022
Izvor fotografije:
pexels.com

 

 Kada se radi o vođenju poslovanja, svaki menadžer ima za zadatak da maksimizira kvalitet i efikasnost rada, a pritom troškove dovede na što niži stupanj. Dakle, za što kvalitetnije poslovanje, ključna je kontrola troškova. 

Presudna stvar za firme koje poseduju službena vozila i gde veliki deo biznisa zavisi od transporta, je takozvani Fleet Management, iliti flotna organizacija vozila kompanije. Sada ćemo predstaviti šta to sve podrazumeva ova delatnost i kako ona utiče na maksimizaciju kvaliteta poslovanja.

Šta je u suštini Fleet Management?

Fleet management obuhvata u globalu organizovanje voznog parka preduzeća. Svaki biznis i kompanija koji rastu, povećavaju broj vozila kojima raspolažu, a samim tim i broj zaposlenih o čijoj bezbednosti i komforu treba brinuti. 

Treba ispoštovati nekoliko bitnih stavki. Prvo, delovi za sve modele automobila za koje je potrebno pronaći što kvalitetniji kanal nabavke, kako bi vozila služila svrsi što duže. 

Zatim, kvalitetno praćenje automobila, kako bi se pratili napredak i bezbednost vozača. Ovo nekada može predstavljati izazov jer frima ili organizacija poseduju nekoliko stotina ili hiljada vozila. Kako bi se što efikasnije izvodilo praćenje, kompanije koriste GPS tehnologije za praćenje svojih vozila.

Sve u svemu, cilj menadžmenta flote automobila jeste da sve nepotrebne troškove vezane za vozni park firme i transport, uoči i nađe odgovarajuću strategiju za njihovo umanjivanje, pritom održavajući kvalitet poslovanja.

Evolucija logistike transporta koja je dovela do nastanka savremenih sistema optimizacije

Koreni razvoja industrije transporta, što se tiče optimizacije flote, mogu se pronaći povratkom u 90te godine prošlog veka. To je period kada se pojavljuju prvi telefoni za automobile i druga vozila. Oni su bili značajni za efikasnije obavljanje operacija, usled uštede vremena. Međutim bili su izuzetno skupi.

Nakon toga, prekretnica su 2000te godine kada se desila evolucija telematike. Napretkom GPS navigacione tehnologije, koja je postala odličan sistem za praćenje. 2005. godine, odlazi se korak dalje sa izumom digitalnog tahografa.

Reč je o alatki koja omogućava vlasniku voznog parka uvid u rad vozača, što se tiče pređenog puta, odnosa prema vozilu, aktivnosti i vremenu vožnje. Takođe, vlasnik ima uvid i u rad samog vozila i njegovo stanje. Pored toga, korisnici transportnih usluga imaju informacije o kretanju vozila na ovaj način, kao i nadzorni organ koji nadgleda poštovanje propisa.

Sve ovo doprinelo je današnjem kvalitetnom sistemu za optimizaciju transporta i nastanku modernog Fleet Managementa.

Kako funkcioniše Fleet Management i šta sve obuhvata?

U prošlosti za ovu uslugu, firme su angažovale posebne agencije koje se bave tom delatnošću. Danas, daljim razvojem tehnologije, pojavila su se efikasnija rešenja u vidu softvera koji prate čitav niz parametara i olakšavaju život firmama u pregledu svih troškova i rada njihovih vozila. Ovi softveri su kompatibilni sa svim operativnim sistemima i tehnologijama.

Takvi sistemi pružaju podršku u brojnim aktivnostima, kao na primer:

evidencija koliko je kilometara pređeno na dnevnom nivou

 • praćenje troškova koji se tiču goriva, na osnovu evidentiranja zaposlenih u aplikaciji i informacija sa benzniskih pumpi 

 • praćenje troškova vezano za vozila uopšteno, što se tiče amortizacije

 • obračun rata za vozila

 • provera vozila od strane vozača i komercijalista i evidentiranje u aplikaciji (slike vozila, papirilogija, oprema i slično)

 • obaveštavanje o malom i velikom servisu, registraciji, sertifikatima

Ko sve koristi Fleet Management sistem

Ovaj sistem se koristi u raznim industrijama i delatnostima. Najčešće su to: dostavljačke kompanije, firme iz javnog sektora, distribucija, prevoz robe i putnika, građevinarstvo. Reč je o svakoj vrsti poslovanja koja koristi službena vozila kao srž svoje delatnosti, a želi da modernizuje organizaciju poslovanja, maksimizuje profit i umanji troškove.

U njihovim slučajevima, Fleet Management je jako važan ukoliko žele da ostvare nekoliko bitnih stvari:

 • Bolji uvid u svakodnevno poslovanje

 • Optimizacija upravljanja voznim parkom

 • Podizanje bezbednosti i kvaliteta transporta na viši nivo

 • Poboljšanje korisničkog iskustva

 • Grupisanje podataka o aktivnostima, vozilima i troškovima na jednom mestu

 • Izbegavanje mnogih dodatnih troškova 

Takođe, dosta kompanija se fokusira ne samo na to da uveća profit i smanji troškove, već postoji i određena svest o ekološki prihvatljivijem transportu, u čemu im korišćenje ovakvog sistema može pomoći.

Fleet management je zaista idealno rešenje

Unapređenje same logistike transporta će u mnogome poboljšati rezultate kompanije. Čak i ukoliko se radi o nečemu jednostavnom, kao što je izbegavanje gužvi u gradu ili smanjenje vremena potrebnog za utovar u skladištima, uvek su to rešenja koja će na duge staze doneti veliku razliku.

Često se priča o tom workflow-u i glatkom funkcionisanju. Što se tiče transporta, potrebno je da se dođe od tačke A do tačke B. I to zvuči popilično jednostavno, ali se može često zakomplikovati u realnosti. Razlog tome su čitav niz promenljivih faktora na koje treba obratiti pažnju i analizirati ih.

Kako bi kvalitetno optimizovali workflow, treba čitav proces raščlaniti na neke jednostavne korake. Ceo proces počinje u trenutku kada vozač dobije novu porudžbinu i zadatak, a završava se kada to obavi. Sve između, uključujući čitavo njegovo putovanje i sve aktivnosti prilikom toga, mora biti praćeno i pregledano.

Zbog svega toga, da bi se ceo ovaj kompleksni proces organizovao i pratio na adekvatan način, integrisanje kvalitetnog Fleet Management sistema predstavlja nužno rešenje.

O Autoru
manager.ba/avokado.rs
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu