EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
Drugi Međunarodni dan e-otpada osnažuje društvenu svijest ljudi o rastućem problemu e-otpada
Manager.ba Ekologija 14 listopada, 2019
Izvor fotografije:
ZEOS EKO-SISTEM

Preko stotinu organizacija širom svijeta organizira različite aktivnosti kao dio drugog Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. listopada/oktobra 2019. godine.

Ovaj događaj je organiziran od strane WEEE Foruma, međunarodne organizacije najvećih sistema sakupljanja e-otpada i njenih članova.

Događaj približava interesne grupe širom svijeta s ciljem promocije pravilnog odlaganja električnih i elektronskih uređaja, kako bi se omogućila ponovna upotreba i reciklaža.

International Telecommunication Union, UN agencija odgovorna za ICT, po prvi put je partner Međunarodnog dana e-otpada i njen globalni domet će biti važan u širenju poruke.

Procjenjuje se da će 50 milijuna tona e-otpada biti proizvedeno širom planete u 2019. godini.

Polovina toga su osobni uređaji poput računala, monitora, pametnih telefona, tableta i televizora, a ostatak su veliki kućanski aparati i oprema za grijanje i hlađenje.

Samo oko 20% globalnog e-otpada reciklira se svake godine, što znači da se 40 milijuna tona e-otpada godišnje odloži na odlagališta, spali ili ilegalno preprodaje i tretira na neekološki prihvatljiv način, a unatoč činjenici da je 66% svjetske populacije pokriveno zakonodavstvom o e-otpadu.

To rezultira velikim gubitkom vrijednih i sekundarnih sirovina iz lanca opskrbljivanja i uzrokuje ozbiljne probleme putem ilegalnih tokova otpada u zemlje u razvoju.

U Bosni i Hercegovini drugi Međunarodni dan e-otpada će, preko njenog predstavnika i ovlaštenog operatera za e-otpad društva ZEOS eko-sistem d.o.o., biti obilježen u okviru raznih edukativnih aktivnosti uz prezentacije i radionice s ciljem razvoja svijesti, kroz već pokrenute projekte u Općini Stari Grad, Gradu Gračanica i Gradu Goražde.

Učenici će imati priliku reciklirati svoj e-otpad koji će ZEOS eko-sistem d.o.o. zbrinjavati u skladu sa zakonskim i ekološkim standardima, a u periodu od 21. listopada/oktobra do 27. listopada/oktobra Bosnu i Hercegovinu će posjetiti i E-transformer, edukativno multimedijalno vozilo, raspored posjeta za E-transformer će biti dostupan na web stranici društva www.zeos.ba.

Sa s obzirom na to da drugi Međunarodni dan e-otpada dolazi 14. listoda/oktobra, na taj datum će biti organizirana manifestacija u Osnovnoj školi Saburina s početkom od 12:30 sati na koju ovim putem pozivamo sve zainteresirane medije, kako bi mogli ovu ekološku priču proširiti što dalje.

Na manifestaciji će se medijima obratiti predstavnici Općine Stari Grad i predstavnik društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Tagovi:
O Autoru
Manager.ba