ABECEDA EKONOMIJE
Šta je i kako nastaje hipoteka?
Manager Abeceda ekonomije 28 ožujka, 2022

Obnovite svoje znanje iz ekonomskih pojmova.

 

ŠTA JE HIPOTEKA?

Hipoteka je oblik založnog prava u kojem se založena stvar ne predaje vjerovniku, nego do isteka ugovorenog roka povrata sredstava ostaje u posjedu založnoga dužnika te se on njome može koristiti, ali je ne smije otuđiti.

Hipoteka je ugovorni zalog na zemljište, zgradu i sl., kojim se osigurava vjerovnikova tražbina.

 

KAKO NASTAJE HIPOTEKA?

Hipoteka nastaje upisom u nadležni registar nepokretnosti, na osnovu:

  • ugovora ili sudskog poravnanja (ugovorna hipoteka);
  • založne izjave (jednostrana hipoteka);
  • zakona (zakonska hipoteka);
  • sudske odluke (sudska hipoteka).

 

PROČITAJTE VIŠE: Što označavaju greenfield investicije?

 

 

Definicija preuzeta iz: Mikić, Orsag, Pološki Vokić, Švaljek, EKONOMSKI LEKSIKON, LZMK, MASMEDIA, Zagreb, Lipanj, 2011.

O Autoru
Manager
Video
STIPE KRIŠTO, B KRUG
Birao je: Njemačka ili Livno
DR. GORAN ĐUZEL, POLIKLINIKA VITALIS
Javni zdravstveni sustav mora biti zdrav
JOSIP MARTINOVIĆ
Hercegovačka vina imaju dobru cijenu, vrijeme je za sljedeću razinu