EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
Širom svijeta obilježen prvi Međunarodni dan e-otpada
Manager.ba Ekologija 15 listopada, 2018

Prvi Međunarodni dan e-otpada obilježen je 13. listopada/oktobra s ciljem promocije pravilnog odlaganja i upravljanja električnim i elektronskim otpadom, te je ostvario veliki globalni uspjeh.

U WEEE Forumu, međunarodnoj zajednici najvećih sistema sakupljanja e-otpada, poručili su da je ovaj događaj obilježen u 21 zemlji sa 27 ne-za-profit društava koja su podržala ovu incijativu.

Veliki broj događaja putem on-line kampanja do privremenih gradskih mjesta sakupljanja pomogli su da se podigne svijest građana o pravilnom odlaganju e-otpada.

Mnogi različiti događaji održani su kao dio Međunarodnog dana e-otpada.

U New Delhiju, na primjer, održana je konferencija, Upravljanje e-otpadom: Jučer, danas i sutra, gdje se razgovaralo o izazovima i prilikama vezanim za reciklažu e-otpada.

U Poljskoj, operater ElektroEko je uspostavio ulična mjesta sakupljanja u Varšavi da se promovira i građanima omogući pravilno odlaganje kućnog e-otpada.

U Irskoj, operater WEEE Ireland je pokrenuo kampanju u školama pozivajući građane da recikliraju njihove stare mobilne uređaje.

ZEOS eko-sistem d.o.o. jedini na području Balkana u ulozi učesnika ove velike zajednice i predstavnik Bosne i Hercegovine u ovome važnom ekološkom danu, je povodom istog realizirao sljedeće aktivnosti:

1. Sakupljanje e-otpada i odgovarajuća edukacija u Međunarodnoj kvalitetnoj školi Sarajevo - QSI International School of Sarajevo

2. Prezentacija i početak realizacije edukativno ekološkog projekta: "Recikliran uređaj je spašen resurs!" u Ilijašu, Konjicu i Mostaru

 

 

3. Otvorena vrata reciklažnog postrojenja u C.I.B.O.S. d.o.o. Ilijaš, gdje je organizirana posjeta od strane Osnovne škole Hašim Spahić Ilijaš

 

 

4. Prezentacija o e-otpadu i kviz znanja u Osnovnoj školi Lukavac Grad

 

 

Kroz navedene aktivnosti do sada je uključeno:

- 19 osnovnih škola
- 5 općina
- 280 učenika
- 3200 učenika se procjenjuje da će sudjelovati kroz projekat Recikliran uređaj je spašen resurs!

 

 

“Međunarodni dan e-otpada je dao odličnu mogućnost da komuniciramo sa građanima i uputimo ih na pravilno odlaganje e-otpada. Poruke poslane od strane operatera su dobro prihvaćene širom svijeta i optimistični smo da će ovaj dan doprinijeti poboljšanju navika građana i povećanju stope reciklaže u BiH."- kazao je Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o. 

Pascal Leroy, generalni tajnik WEEE Foruma, izjavio je: “Zadovoljni smo sa učešćem i aktivnostima vezanim za 13.10.. Veliki broj aktivnosti i uključenih država u sam proces organizacije prevazišao je naša očekivanja i ostavio pečat na prvi Međunarodni dan e-otpada”.

O Autoru
Manager.ba
Video
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Centar za bolesti kralježnice - PLDD i kirurgija perifernih živaca
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Dječja ortopedija – iskustvo pacijenta
Specijalna bolnica Sv. Katarina
Iskustva pacijenata