Zeos eko sistem

ZEOS EKO-SISTEM: Intervju o stanju okoliša u FBiH i reciklaži e-otpada

Otkako je 2013. godine uspostavljen ZEOS eko-sistem, ovlašteni operater za upravljanje elektronskim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine, do kraja 2018. godine sakupljeno je i zbrinuto više od 7.500.000 kilograma električnog i elektronskog otpada.

Hrvatski

NOVI KONTEJNERI ZA E-OTPAD: Unaprjeđenje stanja okoliša u Kantonu Sarajevo

20. studenog 2018. godine organiziran je radni sastanak sa predstavnicima općina i KJKP Rad u Kantonu Sarajevo.

Tom prilikom, predstavnici općina su se upoznali sa radom operatera za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme, ZEOS eko-sistemom, postojećom infrastrukturom, a na sastanku je raspravljano o potencijalnim lokacijama i broju potrebnih kontejnera za e-otpad.  

Zajedno sa KJKP Rad analiziran je način pražnjenja i zajedničke akcije podizanja svijesti.

Hrvatski

Impresivni rezultati poslovanja društva ZEOS eko-sistem u 2017. godini

ZEOS eko-sistem je u svojstvu operatera sistema, ovlaštenog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, tijekom 2017. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine uspješno, na ekološki prihvatljiv način zbrinuo 1.794.790 kg električnog i elektronskog otpada, što je oko 30% od ukupno plasirane e-opreme na tržište FBiH od strane obveznika ZEOS eko-sistema.

Hrvatski