Zeos eko sistem

ZEOS eko-sistem: Postavljeni novi kontejneri za e-otpad u Kantonu Sarajevo

U suradnji sa nadležnim općinama ZEOS eko-sistem je financirao nabavku i organizirao postavljanje uličnih kontejnera za e-otpad u Općini Stari Grad, Općini Centar, Općini Novo Sarajevo, Općini Novi Grad, Općini Vogošća, Općini Ilidža, Općini Hadžići, Općini Ilijaš, Općini Konjic i Gradu Mostaru. 

Kontejneri svim građanima omogućavaju pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada), a time posljedično utječu na poboljšanje stanja okoliša, sa obzirom da se u tom slučaju ovaj otpad više ne odlaže na deponiju.

Hrvatski

ZEOS eko-sistem: Eko vijesti

E-otpad sadrži mnogo štetnih kemikalija kao što je npr. olovo u TV-monitorima i živa u ravnim ekranima.

Ljudi apsorbiraju ove kemikalije kroz kontaminiranu vodu za piće.

Pazite gdje odlažete svoj e-otpad, čuvajte svoje zdravlje.

TV-monitore možete odložiti na bilo koje od reciklažnih dvorišta, uspostavljenih od strane ZEOS eko-sistema, besplatno, a lokacije možete pogledati na karti ovdje: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje.

Hrvatski

ZEOS EKO-SISTEM: Otrovne kemikalije u igračkama i u BiH

U Briselu su 16. listopada objavljeni alarmantni dokazi da otrovni bromirani usporivači plamena, opasne kemikalije iz elektronskog otpada za koje se zna da ometaju funkciju štitne žlijezde i uzrokuju neurološke poremećaje i nedostatak pažnje kod djece, zagađuju recikliranu plastiku u potrošačkim proizvodima širom Europe.

Među provjeravanim tržištima je i Bosna i Hercegovina.

Hrvatski

NOVI KONTEJNERI ZA E-OTPAD: Unaprjeđenje stanja okoliša u Kantonu Sarajevo

20. studenog 2018. godine organiziran je radni sastanak sa predstavnicima općina i KJKP Rad u Kantonu Sarajevo.

Tom prilikom, predstavnici općina su se upoznali sa radom operatera za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme, ZEOS eko-sistemom, postojećom infrastrukturom, a na sastanku je raspravljano o potencijalnim lokacijama i broju potrebnih kontejnera za e-otpad.  

Zajedno sa KJKP Rad analiziran je način pražnjenja i zajedničke akcije podizanja svijesti.

Hrvatski

Impresivni rezultati poslovanja društva ZEOS eko-sistem u 2017. godini

ZEOS eko-sistem je u svojstvu operatera sistema, ovlaštenog od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, tijekom 2017. godine na području Federacije Bosne i Hercegovine uspješno, na ekološki prihvatljiv način zbrinuo 1.794.790 kg električnog i elektronskog otpada, što je oko 30% od ukupno plasirane e-opreme na tržište FBiH od strane obveznika ZEOS eko-sistema.

Hrvatski