Zeos eko sistem

Djeca kao Mali ambasadori okoliša

U periodu od 28.11.2019 – 14.09.2021. godine nosioc projekta C.I.B.O.S. d.o.o. u saradnji sa partnerom ZEOS eko-sistem d.o.o. je organizovao ekološko edukativni projekat u oblasti zaštite okoliša i pravilnog odlaganja otpada.

 

Cilj projekta bio je razvoj ekološke svijesti najmlađih učesnika našeg društva, učenika Osnovne škole Osman Nuri Hadžić, kroz angažman djece i njihov zajednički rad uz radionice i praktične primjere reciklaže.

Hrvatski

Uspješan primjer sistema za upravljanje električnim i elektronskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine

„Efikasno i pravilno upravljanje električnim i elektronskim otpadom je zadatak stavljen ispred društva ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je u toku 2020. godine uspješno završen uz ostvarenje Pravilnikom propisanih ciljeva. Sakupljena je količina od 2.513 tona, a kontinuiran godišnji rast zbrinutog e-otpada pokazuje stabilnost poslovanja cjelokupnog sistema.

 

Hrvatski

Obavijest uvoznicima, distributerima i proizvođačima električne i elektronske opreme u BiH

Poslovna zajednica, odnosno privredni subjekti, važan su segment u ostvarivanju zacrtanih ciljeva za unapređenje životne sredine BiH i dostizanje europskih standarda u toj oblasti.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Jeste li upoznati sa svojom zakonskom obavezom produžene odgovornosti proizvođača ako uvozite, prodajete ili distribuirate bijelu tehniku, IT opremu ili druge električne uređaje?

Hrvatski

Više od 100 organizacija širom svijeta su obilježile drugi Međunarodni dan e-otpada

WEEE Forum, međunarodna organizacija sistema sakupljanja e-otpada, izvijestila je da je 112 organizacija, što je duplo više nego prethodne godine, sudjelovalo u obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada ove godine.

 

Drugi Međunarodni dan e-otpada, održan 14. listopada/oktobra 2019. godine, s ciljem da promovira pravilno upravljanje električnog i elektronskog otpada (u daljem tekstu e-otpada), doživio je ogroman uspjeh od strane njegovih organizatora, WEEE Foruma.

Hrvatski

Sa krajem prošlog mjeseca prikupljeno i predato na reciklažu 1.433 stara velika kućanska aparata u BiH

U velikoj ekološkoj akciji "Staro za novo s popustom" koju su započeli krajem prošle godine u studenom/novembru, Gorenje Commerce d.o.o. sa svojim vlastitim maloprodajnim Gorenje STUDIJIMA i ZEOS eko-sistem ovlašteni sistem operater, zaključno s listopadnom/oktobrom prikupljeno je 1.433 stara velika kućanska aparata.

 

Hrvatski

Drugi Međunarodni dan e-otpada osnažuje društvenu svijest ljudi o rastućem problemu e-otpada

Preko stotinu organizacija širom svijeta organizira različite aktivnosti kao dio drugog Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. listopada/oktobra 2019. godine.

Ovaj događaj je organiziran od strane WEEE Foruma, međunarodne organizacije najvećih sistema sakupljanja e-otpada i njenih članova.

Događaj približava interesne grupe širom svijeta s ciljem promocije pravilnog odlaganja električnih i elektronskih uređaja, kako bi se omogućila ponovna upotreba i reciklaža.

Hrvatski

ZEOS eko-sistem: Postavljeni novi kontejneri za e-otpad u Kantonu Sarajevo

U suradnji sa nadležnim općinama ZEOS eko-sistem je financirao nabavku i organizirao postavljanje uličnih kontejnera za e-otpad u Općini Stari Grad, Općini Centar, Općini Novo Sarajevo, Općini Novi Grad, Općini Vogošća, Općini Ilidža, Općini Hadžići, Općini Ilijaš, Općini Konjic i Gradu Mostaru. 

Kontejneri svim građanima omogućavaju pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada (e-otpada), a time posljedično utječu na poboljšanje stanja okoliša, sa obzirom da se u tom slučaju ovaj otpad više ne odlaže na deponiju.

Hrvatski