prezentacija

OTMICA AMIGDALE: Najčešća prezentacijska boljka

Zašto li je najčešća scena kad prezentiramo ta u kojoj smo ukopani u mjestu, zacementiranih ruku ispred ili iza tijela, drhtavog glasa u kojoj je svaka druga riječ koju izgovaramo „aaa“? Zašto smo u jednom trenutku „normalna“ ljudska bića koja dok govore prirodno i funkcionalno gestikuliraju, modulacijama glasa naglašavaju bitno u svojem govoru, normalnu dišu i kreću se? A onda, već u sljedećem trenutku, čim netko kaže „Sada je vaš red da prezentirate.“, mi se pretvorimo u tu gramofonsku ploču koja je krenula preskakati na najmonotonijoj dionici?

Hrvatski