Petar Majstrović

Paradoks investicije u poslovne edukacije i kako ga riješiti?

Pita glavni direktor HR direktora: "Što ćemo ako investiramo u ljude, a oni nam odu?"

Ovaj mu odgovara: "A što ćemo ako nam ostanu?"

Jedan dio menadžera smatra da je ulaganje u poslovne edukacije, treninge i općenito kompetencije zaposlenika kontraproduktivno jer povećava njihovu tržišnu vrijednost i mogućnost odlaska.

Educirani zaposlenik ima veću šansu za prelazak u drugo poduzeće ili čak kod konkurencije.

Hrvatski