Nedim Šuta

DIREKTNA STRANA ULAGANJA: Primarna želja većine zemalja u tranziciji

U proteklih nekoliko dana svjedoci smo značajnog obima ekonomskih tema i događaja na nivou BiH, sa osnovnim ciljem predstavljanja projekata i potencijala, a sa željom privlačenja stranih investicija. 

DSU
Direktna strana ulaganja (eng. FDI) su primarna želja većine zemalja u tranziciji. Statistički gledano, na svjetskom nivou, najveća ulaganja se dešavaju između najrazvijenijih zemalja, dok je Balkan, a posebno BiH negdje na 10-oj decimali.

Hrvatski

DIGITALNI ALATI POSLOVANJA: CRM - program upravljanja odnosima sa klijentima

Digitalni alati poslovanja u MSP
Jedna od osnovnih zadaća u ovom segmentu poslovanja jeste imati pravovremene informacije, pojačati kontrolnu funkciju, a sve sa ciljem stabilnosti poslovanja i unaprjeđenja postojećeg modela, te u konačnici, i održavanje trke sa tržištem.

Jedan od osnovnih softvera koji se koristi jeste CRM.

Hrvatski

Izazovno poslovno okruženje pozitivno utiče na kvalitetu kadrova

Kontroling u MSP-u

Prilikom definiranja naslovne uloge, moramo imati na umu da se u slučaju MSP segmenta radi o manjku ukupne organiziranosti, bez jasne uprave. Jasan je pritisak/stav vlasika i direktora o centrima moći, ali definitivno prvo polje koje će doživjeti veću transformaciju jesu financije, možda i konkretnije kontroling.

Hrvatski

POSLOVNI NASLJEDNICI: Odluke koje će imati značajne efekte na poslovanje

Iako je spomenuta tematika posmatrana iz nekoliko uglova, nedavno istraživanje je vraća u žižu javnosti. Naime, njemački KFW je objavio istraživanje na lokalnom tržištu, gdje je statistika rezultata da oko 850.000 kompanija malog i srednjeg poduzetništva čeka promjenu vlasnika u narednih nekoliko godina.

Smjena generacija

Hrvatski

DIGITALNI TRENDOVI U MALOPRODAJI: Borite se s "hladnim" osjećajem pri online kupovini?

Iako se društvo, pa i regija nalazE na poraznim mjestima po pitanju razvijenosti, jasno je da trendovi koji su na snazi u razvijenim sistemima, sve brže dolaze i u srednje razvijene, pa čak i u nerazvijene. Dodatno, izvjesno jeste da će skoro pa sve prijeći na e commerce, u većem i manjem obimu.

Problemi maloprodaje 

Hrvatski

Nedostaci u MSP se vrlo lako mogu pretvoriti u prednosti

Poslovni procesi u MSP

Prema najkorištenijoj, osnovnoj definiciji, poslovni proces je niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse kompanije, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, u adekvatnom vremenskom roku, uz istovremeno ostvarivanje neke vrijednosti (Davenport, 1993.). 

Kompanija, kao i privatni dio naših života, u svakodnevnim aktivnostima ima mnogo internih i ekternih procesa, ali i adaptacije započetih procesa.

Karakteristike procesa

Hrvatski

Između kompanije i savjetnika mora postojati profesionalna kemija

Prije nekih godinu dana, kada je čitava priča oko kolumni počela, sam sebi sam obećao da će jubilarna, tačnije ona pod rednim brojem 50, biti vezana za dio aktivnosti kojima se i sam bavim. Kako sam sebi, tako i cijenjenim čitateljicama i čitateljima dužan sam dio definicija i pogleda na ovo specifično zanimanje.

Definicija savjetovanja

Hrvatski