dobavljači

Jeste li pretjerano izloženi najvećem dobavljaču?

Ugovori sa dobavljačima

Nakon tematike ugovora sa kupcima, prije toga bankama kao financijskim dobavljačima, dolazimo do kraja trodjelne kolumne. Klasični, robni dobavljači predstavljaju osnov poslovanja, politika istih u mnogočemu definira i ponašanje kompanije na tržištu na kojem posluje.

Pojam dobavljača

Hrvatski