herbicidi

U vodi 138 bh. općina pronađen herbicid koji izaziva rak

Savezna porota Californije presudila je da je Monsanto odgovoran za rak još jedne osobe te je naloženo proizvođaču Roundupa da plati 80 milijuna dolara odštete. Odluka je donesena 27. ožujka, a proizvođač je najavio kako će se žaliti.

U presudi u ranijoj fazi suđenja, porota u San Franciscu jednoglasno je presudila da je herbicid “značajan čimbenik” u prouzročenju raka Edwina Hardemana.

Hrvatski

Herbicid koji izaziva rak koristi se i u BiH

Kemijskom gigantu Monsanto naređeno je platiti 289 milijuna dolara odštete čovjeku koji je tvrdio da su mu herbicidi koji sadrže glifosat uzrokovali rak.

Tijekom suđenja utvrđeno je kako je Monsanto bio upoznat s činjenicom da su Roundup i RangerPro herbicidi opasni te da o tome nije upozorio potrošače.

 

Prvi sudski spor koji navodi vezu između glifosata i raka

 

Hrvatski