efekt koktela

U rijekama nisu opasne samo kemikalije, nego i njihov miks

Novi izvještaj Europske agencije za životnu sredinu (EEA) ukazao je da, usprkos uspješnom rješavanju problema s najopasnijim kemikalijama u vodi, treba obratiti veću pažnju na opasnost od "efekta koktela" odnosno miješanja različitih kemikalija čija je koncentracija u europskim jezerima, rijekama i drugoj površinskoj vodi pojedinačno gledano mala.

Dobar kemijski status ima tek nešto više od trećine europskih rijeka i jezera.

Hrvatski