EKOLOŠKA OPASNOST
U rijekama nisu opasne samo kemikalije, nego i njihov miks
Manager.ba/Bljesak.info BiH 28 ožujka, 2019

Novi izvještaj Europske agencije za životnu sredinu (EEA) ukazao je da, usprkos uspješnom rješavanju problema s najopasnijim kemikalijama u vodi, treba obratiti veću pažnju na opasnost od "efekta koktela" odnosno miješanja različitih kemikalija čija je koncentracija u europskim jezerima, rijekama i drugoj površinskoj vodi pojedinačno gledano mala.

Dobar kemijski status ima tek nešto više od trećine europskih rijeka i jezera.

Posljednjih desetljeća aktivnosti usmjerene na smanjenje količine i sprječavanje nekih od najopasnijih kemikalija da nađu put do europske vode dale su rezultate, ponajviše zahvaljujući propisima EU, ocjenjuje se u izvještaju EEA "Kemikalije u europskoj vodi".

 

Cilj izvještaja

Ipak, borba protiv žive i bromiranih usporivača plamena, kao i još mnogo opasnih kemikalija koje nisu prioritet za monitoring u sklopu Okvirne direktive o vodi EU, i dalje je izazov.

Cilj izvještaja je da se bolje shvati koje kemikalije i dalje predstavljaju značajnu opasnost po životnu sredinu, posebno kada su prisutne u vodi, kao i kako da se unaprijedi kontrola da se njihova koncentracija smanji na najmanju moguću mjeru.

Izvještaj daje pregled informacija o zagađivačima čije se prisustvo mjeri kod utvrđivanja kvaliteta vode u skladu s Okvirnom direktivom o vodi i također navodi neke od najnovijih tehnika za procjenu kvaliteta vode.

Kemikalije su dio svakodnevnog života ali neke od njih predstavljaju opasnost za biljke i životinje koje žive u vodi, životinje koje ih jedu i ljude.

Do površinske vode kemikalije stižu na različite načine - mogu da budu ispuštene u zrak i zatim se u vidu kiše ili prašine vrate na tlo ili ih direktno ispuštaju u vodu industrija, gradske tvornice za preradu vode ili poljoprivredni sektor.

 

Nove kemikalije

 

Već godinama se zna da neke kemikalije, poput metala ili postojanih organskih zagađivača kao što je pesticid lindan, predstavljaju opasnost.

Međutim, konstantno se pojavljuju i nove kemikalije koje predstavljaju opasnost, poput nekih pesticida i lijekova, pojedinačno ili u kombinaciji.

Za mnoge supstance navedene u Okvirnoj direktivi o vodi, poput kadijama, olova, nikla i pesticida kao što su simazin i klorfenvinfos, europske mjere za sprječavanje ispuštanja u životnu sredinu dovoljno su efikasne i znatno su smanjile njihovo prisustvo u vodi.

Međutim, u izvještaju EEA ukazuje se na brojne druge kemikalije prisutne u životnoj sredini i ističe da je potrebno više informacija i znanja da bi se utvrdilo predstavljaju li opasnost za jezera, rijeke i drugu površinsku vodu.

Najveće su bojazni od mikro zagađivača i tzv. efekta koktela gdje pojedinačne kemikalije koje mogu biti prisutne u bezopasnoj količini u kombinaciji odnosno mješavini mogu biti opasnost po zdravlje.

Kemikalije u površinskoj vodi mogu se miješati s mineralnim solima i organskim komponentama, kao i nutrijentima iz kanalizacije, odvoda iz poljoprivrede i druge otpadne vode.

 

Miks kemikalija iz vode i zraka

 

Kemikalije koje stižu do vode iz zraka doprinose tom miksu.

U izvještaju se navodi da je u uzorcima vode otkriveno nekoliko stotina organskih kemikalija u maloj koncentraciji ali nivo opasnosti koje one nose nije dovoljno poznat.

Stručnjaci se u izvještaju zalažu za bolje izvještavanje o emisijama kemikalija i unaprijeđenje kontrole s ciljem da se pravovremeno poduzimaju odgovarajuće mjere radi bolje zaštite od različitih izvora zagađenja.

Raniji izvještaj o stanju vode EEA, objavljen sredinom 2018, pokazao je da samo 38% kontroliranih jezera, rijeka i druge površinske vode ima dobar kemijski status, bez koncentracije supstanci veće od predviđenog ekološkim standardima kvaliteta EU.

U većini članica EU samo nekoliko supstanci doprinosi lošem kemijskom statusu.

Ističe se živa koja je nekada naveliko korištena u proizvodnji termometara, baterija i bojica.

Živa se i dalje otkriva u uzorcima vode a njen vodeći izvor danas je atmosfersko zagađenje iz elektrana na ugalj. 

Tagovi: