OPASNOST
Sa tržišta se povlače kvarcne grijalice "Luksel" i "Kumtel" iz Turske
manager.ba/akta.ba BiH 29 prosinca, 2020

One se povlače s tržišta i zato što uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan, uputstvo isporučeno uz proizvode nije potpuno, te što proizvodi nisu usklađeni s Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

 

S tržišta BiH povlače se i uništavaju dvije vrste električnih kvarcnih grijalica, jer predstavljaju opasnost od požara i opekotina, a kupcima ovih proizvoda preporučuje se da ga prestanu koristiti i vrate u trgovinu gdje je kupljen, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o kvarcnim grijalicama "Luksel" tip LX-2811-2, bar kod 8694740228118, te "Kumtel" tip LX-2832, bar kod 8694740128326, porijeklom iz Turske, koje predstavljaJU opasnost od požara i opekotina jer imaju mehanizam koji uključuje/isključuje grijače kada se uspravi/obori.

One se povlače s tržišta i zato što uključivanje radi iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan, uputstvo isporučeno uz proizvode nije potpuno, te što proizvodi nisu usklađeni s Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

"Nadležna inspekcija naložila je mjere obavještavanja potrošača, povlačenja proizvoda s tržišta i njegovo uništavanje", navode iz Agencije.