EKOLOGIJA OD PONEDJELJKA
ZEOS eko-sistem prati svjetske trendove zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada
Zeos eko-sistem Ekologija 21 svibnja, 2018

U toku mjeseca maja predstavnici ZEOS eko-sistema su posjetili sajam IFAT, koji se održavao u Minhenu, sa ciljem upoznavanja sa najnovijom tehnologijom i svjetskim trendovima po pitanju zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada.

IFAT je jedan od vodećih sajmova za vode, otpadne vode, upravljanje otpadom i sirovinama. Ovaj sajam se održava svake dvije godine i daje najaktuelniji i najoptimalniji pregled internacionalnih dešavanja na tržištu praktičnih rješenja iz oblasti otklanjanja otpada, reciklaže i tehnologije zaštite okoliša. Uz sajam vas dodatno očekuje i opsežan kongresni program, koji upotpunjuje kompetentnost sajma.

ZEOS eko-sistem je ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom na području FBiH, koji zbrinjava e-otpad, omogućava svim proizvođačima, uvoznicima ili distributerima prenos svoje obaveze upravljanja e-otpadom i plaćanje manjih naknada za plasman novih električnih i elektronskih proizvoda, u odnosu na samostalno ispunjenje zakonskih obaveza u skladu sa Pravilnikom.

Budite dio naše eko porodice zajedno sa 200 najvećih i najreprezentativnijih Obveznika sistema.

Više informacija na: www.zeos.ba 

 

O Autoru
Zeos eko-sistem